Lettergrootte aanpassen: Normaal - Groot - Extra groot

Praktische info

Binnen een duidelijk omlijnde regio, die bij het begin van elk schooljaar opnieuw vastgelegd wordt, is er gratis leerlingenvervoer voorzien in zoverre de leerling rechthebbend is.

Het leerlingenvervoer is aansluitend bij de schooluren georganiseerd.

Op de bus is er begeleiding voorzien. De begeleider staat in voor de veiligheid van de kinderen van bij het instappen tot bij het uitstappen. De begeleider blijft op de bus. De ouders dragen de volledige verantwoordelijkheid tot het kind ’s morgens is opgestapt en zodra het kind is uitgestapt.

Alle wijzigingen i.v.m. het busvervoer dien je steeds telefonisch of per mail aan het secretariaat mee te delen via het nummer 03/449.58.06. of via mail: blomortsel@ritmica.be. Buswijzigingen voor de lopende dag kan je tot 12 uur doorgeven. Hierna zijn in functie van een vlotte organisatie geen wijzigingen meer toegestaan.

Leerlingen die tijdens de middagpauze niet naar huis gaan, kunnen hun meegebrachte boterhammen in de refter opeten. Wij voorzien gratis thee en water tijdens het reftermoment.

Dagindeling

8:00 uur tot 8:45 uur

schoolbus of eigen vervoer
voorbewaking op school mogelijk

8:45 uur tot 9:00 uur

Speeltijd

9:00 uur tot 9:50 uur

Les

9:50 uur tot 10:40 uur

Les

10:40 uur tot 10:55 uur

Speeltijd

10:55 uur tot 11:45 uur

Les

11:45 uur tot 12:35 uur

Les

12:35 uur tot 13:35 uur

Middagpauze:

thuis eten of boterhammen eten en spelen op school (behalve op woensdag)

Woensdag einde lesdag

13:35 uur tot 14:25 uur

Les

Maandag = zwemmen

14:25 uur tot 15:15 uur

Les

Maandag = zwemmen

15:15 uur tot 17:00 uur

Schoolbus of eigen vervoer

Nabewaking op school mogelijk (behalve op woensdag)