Lettergrootte aanpassen: Normaal - Groot - Extra groot

We staan voor…

… een kwaliteitsvolle werking met een focus op het welzijn van het kind en zijn context. Hiertoe zetten we kennis en expertise in. We bieden vraaggestuurde en ervaringsgericht begeleiding en ondersteuning op maat vanuit een integrale, multidisciplinaire benadering. We hechten hierbij veel belang aan afstemming en samenwerking met ouders en andere belangrijke betrokkenen op onderwijs, zorg en ondersteuning van het kind.  

… een niet aflatend streven naar het creëren van kansen tot het verbeteren van de levenskwaliteit, tot zelfontplooiing en tot een positieve maatschappelijke integratie voor elk kind en zijn context. We hebben hierbij een onvoorwaardelijk vertrouwen in de ontwikkeling van kinderen en hun context. Hiertoe moet een kind zich echter goed kunnen voelen. We streven daarom naar een positief en veilig leefklimaat waarin het kind zich ten volle kan ontplooien.