Lettergrootte aanpassen: Normaal - Groot - Extra groot

Kinderen & jongeren

Maak hier kennis met alle ondersteuningsmogelijkheden voor kinderen en hun context binnen MFC Ritmica!

ONZE WERKING

VOOR WIE?

MFC Ritmica is door het VAPH erkend als Multifunctioneel Centrum (MFC) voor ondersteuning en begeleiding van kinderen en jongeren en hun context. We bieden ondersteuning aan kinderen met een erkenning MFC van de intersectorale toegangspoort, maar begeleiden ook gezinnen via Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH).

Binnen MFC Ritmica Cappenberg begeleiden we kinderen van 5 tot 14 jaar met een motorische beperking, licht mentale beperking en/of autismespectrumstoornis en hun context.

Om in te inschrijven, heb je een erkenning MFC van de intersectorale toegangspoort nodig.

Binnen de niet-rechtstreeks toegankelijke hulp kan je binnen MFC Ritmica terecht voor schoolaanvullende en/of -vervangende dagopvang, gezinsgeleiding, mobiele begeleiding of een combinatie van dit aanbod.

Binnen RTH begeleidt MFC Ritmica kinderen en jongeren met een (vermoeden van) beperking (3 tot 21 jaar) en hun context. Een officiële diagnose of erkenning MFC van de intersectorale toegangspoort is binnen RTH niet nodig. Tegenover NRTH is RTH wel beperkter in frequentie, duur en intensiteit. Via RTH kan je binnen MFC Ritmica terecht voor gezinsbegeleiding, mobiele begeleiding en de brussencursus.

MFC Ritmica werkt binnen RTH nauw samen met de andere organisaties VAPH in de zuidkant van de provincie Antwerpen. Zo bundelen we onze kennis en expertise. We kunnen op deze manier verzekeren dat elk gezin de meest gepaste ondersteuning krijgt. Dit betekent concreet dat wanneer je je aanmeldt bij MFC Ritmica, we steeds samen met jou bekijken welke organisatie jou het beste kan ondersteunen.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de sociale dienst.

ONS TEAM

Ons team bestaat uit een gedreven ploeg van opvoeders, kinesisten, logopedisten, ergotherapeuten, psychologen, gezinsbegeleiders, orthopedagogen en maatschappelijk werkers.

Wil je graag meer informatie over onze
kinder- en jongerenwerking?
Aarzel niet om contact op te nemen!

MFC Ritmica
Wouwstraat 44
2540 Hove

03 460 11 50
socialedienst@ritmica.be