Lettergrootte aanpassen: Normaal - Groot - Extra groot

MFC

Welkom op MFC Ritmica Cappenberg!

MFC Ritmica ondersteunt kinderen en jongeren met een beperking en hun context, dit onder het motto ‘Leef, lach, leer!’.  We stimuleren kinderen, jongeren en hun context in hun groei vanuit hun krachten en talenten. Regie bij het gezin, deskundigheid en samenwerking staan hierbij centraal.

MFC Ritmica geeft hiervoor vorm aan een gevarieerd ondersteuningsaanbod voor kinderen, jongeren en hun context. Op deze website vind je hierover meer informatie. Heb je nog vragen, aarzel niet om contact op te nemen!

… een kwaliteitsvolle multidisciplinaire werking waarbij alle betrokken disciplines met ouders en het kind samenwerken aan een betekenisvol aanbod op maat. Hiertoe zetten we een gedifferentieerd zorgaanbod met complementaire zorgvormen in, zijnde schoolaanvullende en -vervangende dagbesteding, gezins- en mobiele begeleiding, outreach, Vormica en Op stap.

… een nauwe samenwerking met de school voor Buitengewoon Lager Onderwijs (BuLO) Ritmica. Samen kunnen we kinderen die ingeschreven zijn op school en in het MFC, ondersteunen en begeleiden vanuit een flexibele, continue aanpak op maat.

… maximale participatiekansen voor elk kind. MFC Ritmica biedt daarom ondersteuning en begeleiding opdat elk kind kan wonen en onderwijs volgen daar waar hij wenst.

… samenwerking met ouders waarbij we ons als co-expert naast de expertise van de ouders over hun kind opstellen. … een actieve deelname aan intersectoraal overleg en samenwerking. Dit maakt mogelijk ons aanbod af te stemmen op de noden van gezinnen in onze regio. Daarenboven kunnen we als MFC Ritmica onze stem laten horen in het lokale en bovenlokale debat rond zorg en ondersteuning voor kinderen en hun context.

… een kwaliteitsvolle werking met een focus op het welzijn van het kind en zijn context. Hiertoe zetten we kennis en expertise in. We bieden vraaggestuurde en ervaringsgericht begeleiding en ondersteuning op maat vanuit een integrale, multidisciplinaire benadering. We hechten hierbij veel belang aan afstemming en samenwerking met ouders en andere belangrijke betrokkenen op onderwijs, zorg en ondersteuning van het kind.

… een niet aflatend streven naar het creëren van kansen tot het verbeteren van de levenskwaliteit, tot zelfontplooiing en tot een positieve maatschappelijke integratie voor elk kind en zijn context. We hebben hierbij een onvoorwaardelijk vertrouwen in de ontwikkeling van kinderen en hun context. Hiertoe moet een kind zich echter goed kunnen voelen. We streven daarom naar een positief en veilig leefklimaat waarin het kind zich ten volle kan ontplooien.

Wil je graag meer informatie over onze werking?
Aarzel niet om contact op te nemen!

MFC Ritmica
Wouwstraat 44
2540 Hove
03 460 11 50
socialedienst@ritmica.be