Lettergrootte aanpassen: Normaal - Groot - Extra groot

Algemeen

STEUN RITMICA

Bij Ritmica zijn we altijd op zoek naar steun. Dit kan onder verschillende vormen: voor de groep of per vestiging, algemeen of per project, met fondsen, tijd of expertise. Indien u zich als vrijwilliger wil opgeven, vindt u verder op deze pagina meer informatie.

Fiscaal aftrekbare giften
U kan Ritmica steunen door geld te storten op het rekeningnummer:

Voor de werking rond kinderen en jongeren:
BE74 4098 5043 4107
of
Voor de volwassenenwerking:
BE70 4098 5233 7125

Voor giften vanaf 40 Euro ontvangt u een fiscaal attest. Een doorlopende opdracht is eveneens mogelijk. Hierbij wordt maandelijks een vast bedrag automatisch op de rekening van Ritmica gestort. Dit bedrag bepaalt u zelf, we stellen bedragen vanaf 5 à 10 euro per maand voor. Op het einde van
het kalenderjaar kan u ook hiervoor een fiscaal attest aanvragen.

Duo-legaat

Het is mogelijk om bij overlijden heel wat successierechten te vermijden door in uw testament, naast uw wettelijke erfgenamen (of eerste legataris) een tweede legataris (een erkende vzw zoals Ritmica) op te nemen. Omdat Ritmica veel minder successierechten moet betalen dan b.v. erfgenamen in de tweede graad, kan gebruik gemaakt worden van de techniek van duo-legaat. Op die manier schenkt u een deel van uw vermogen aan een goed doel en varen uw erfgenamen er ook wel bij: zij besparen heel wat op het vlak van successierechten omdat die door de vzw aan een lager tarief betaald worden. Daarnaast kan een schenking bij leven natuurlijk ook.
Voor meer informatie kan u terecht bij uw notaris of uw bankfiliaal. Een verantwoordelijke van Ritmica bezorgt u graag verdere uitleg over onze werking en goede doelen en verstrekt u de benodigde administratieve gegevens op simpele aanvraag. Contacteer ons b.v. via info@ritmica.be.

Vereniging

Met uw vereniging of service-club zelf een activiteit ten bate van Ritmica organiseren? Denk maar aan een fuif, een feest, een eetfestijn, een gesponsorde fiets- of wandeltocht, een ontbijt aan huis, een truckertocht, een veiling. Laat uw fantasie werken en bespreek de beoogde activiteit en aanpak met een verantwoordelijke van Ritmica. Contacteer ons b.v. via info@ritmica.be. De opbrengst zal zeker goed besteed worden!

Bedrijven

Wij willen ons bestaande netwerk van bedrijven, organisaties en personen graag uitbreiden. Alle steun is immers meer dan welkom. Op deze manier willen wij een kwaliteitsvolle begeleiding kunnen blijven garanderen aan de ons toevertrouwde kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking.

  • Bedrijven kunnen via sponsoring, sociale fondsen, knowhow of materiële inbreng hun maatschappelijke bedrijfsuitstraling in de verf zetten, ten voordele van Ritmica.
  • Medewerkers in bedrijven kunnen Ritmica steunen door hun kennis of deskundigheid, maar ook gewoon door hun helpende hand.

Bespreek uw ideeën met een verantwoordelijke van Ritmica. Contacteer ons b.v. via info@ritmica.be.

VACATURES

Spontane sollicitaties zijn altijd welkom. Dit kan door CV en motivatiebrief door te sturen via e-mail naar jobs@ritmica.be of via brief naar het adres Ritmica, Wouwstraat 44 te 2540 Hove. Bij concrete interesse in de volwassenenwerking info@thuishaven-ritmica.be of via brief naar het adres Thuishaven-Ritmica, De Stappe 37 te 2640 Mortsel.

SPONTANE SOLLICITATIE
mail naar jobs@ritmica.be
ERGOTHERAPEUT
mail naar jobs@ritmica.be
Klik voor meer info
Begeleider deeltijds
mail naar jobs@ritmica.be
Klik voor meer info

STAGES

Bent u op zoek naar een uitdagende stage in de kinderen- en jongerenwerking? Bel dan het nummer 03/460.11.50 en vraag naar:

  • Leerkrachten en orthopedagogen: Hilde Van Gucht (orthopedagoge van de school)
  • Opvoedersteam kinderen Ritmica Cappenberg in Hove : Dirk Callens (teamcoördinator) dirk.callens@ritmica.be
    opvoedersteam jongeren Leef- en trainingscentrum in Hove: Ann Seykens (teamcoördinator) ann.seykens@ritmica.be
  • Therapeuten: Geert Lauwers (teamcoördinator therapeuten) geertrui.lauwers@ritmica.be
  • Sociale assistenten: Anneleen Neyens (sociaal assistent) socialedienst@ritmica.be
In de volwassenenwerking:

Gemotiveerde studenten, die stage willen lopen in de Thuishaven-Ritmica, zijn zeer welkom. Jaarlijks bieden wij stages aan voor studenten bachelor orthopedagogie, bachelor ergotherapie en studenten pedagogische wetenschappen (universitair niveau). Studenten kunnen hun stage-aanvraag richten tot orthopedagoge Katrien Hertogs via E-mail: katrien@thuishaven-ritmica.be

VRIJWILLIGERS

Wil u iets doen voor een ander? Voelt u zich maatschappelijk betrokken? Zoekt u een zinvolle vrijetijdsbesteding? Zoekt u een nieuwe uitdaging? Vrijwilligers zijn onbetaalbaar voor ons! We kunnen hen niet genoeg bedanken.

Bij de kinderen- en de jongerenwerking:

Wil u graag een handje toesteken bij activiteiten zoals ons tuinfeest (het grote Ritmica kinderfeest)? Maakt u mee handwerk voor onze kerstmarkt? Begeleidt u onze kinderen bij het zwemmen? Hebt u nog andere ideeën? Interesse? Neem dan snel contact op met Karin Jansen via 03/460.11.50.

Bij de volwassenenwerking:

U kan veel betekenen voor Thuishaven Ritmica en haar bewoners/cliënten. U kan er namelijk mee voor zorgen dat er meer aandacht is voor de cliënt, waardoor we meer zorg op maat kunnen aanbieden en cliënten gelukkiger hun eigen leven kunnen uitbouwen.

Vrijwilligerswerk draagt bij tot een inclusieve werking en een betrokken samenleving. Daarnaast houdt het ook de zorg betaalbaar en zorgt het ervoor dat we net dat ietsje meer kunnen bieden. Interesse? Neem dan snel contact op met Guy Stijven via 03/460.38.40.”