Lettergrootte aanpassen: Normaal - Groot - Extra groot

Dagwerking kinderen

Binnen onze dagwerking voor kinderen bieden we schoolaanvullende en schoolvervangende dagopvang. Tijdens de vakantie kan je ook bij ons terecht binnen de fijne vakantiewerking.
Op deze pagina vertellen we jullie graag meer over onze werking!

ONS AANBOD

Binnen onze dagopvang bieden we voor kinderen, die school lopen in BuLO Ritmica Cappenberg, een gevarieerd zorgpakket.

Opvoederswerking

Bij de opvoeders kan een kind terecht voor en na de schooluren en tijdens het middageten.  De kinderen verdelen we in drie leefclubs, telkens met een vast opvoedersteam. 

  • ’s Ochtends werken BuLO en MFC samen om de kinderen op te vangen en een fijne start van de dag te bezorgen. Kinderen zijn welkom vanaf 7u45. 
  • Tijdens de middagpauze eten kinderen een warme maaltijd in een kleine eetgroep met een vaste eetbegeleider. Indien aangepaste voeding vereist is, kookt het keukenteam een individuele maaltijd. De opvoeder begeleidt de kinderen ook tijdens het vrij spelen op de speelplaats of in de speeltuin (voor of na het eten).
  • Na de lesuren (15u35) kunnen kinderen in hun leefclubs terecht. De opvoeders zorgen waar nodig voor huiswerkbegeleiding en bieden gevarieerde activiteiten aan. De opvang kan tot 18u. 

Op woensdagnamiddag zijn kinderen eveneens welkom in hun leefclub. Opvoeders voorzien verschillende activiteiten (crea, sport, spel, werken op de boerderij, houtbewerking, brood bakken, …). Voor elk wat wils! 

Tijdens de schoolvakanties verandert het MFC als het ware in een survivalkamp, circus, … naargelang het thema van de week. De hele week organiseren opvoeders activiteiten en uitstappen binnen het thema. We zoeken naar een evenwichtige mix van inspanning en rust. 

Daarnaast is er ook therapeutische ondersteuning. Meer info vind je hier (link naar knop van therapie)

Samenwerking

Opvoeders en therapeuten overleggen regelmatig met leerkrachten en therapeuten van BuLO om de zorg zo goed mogelijk op mekaar af te stemmen. De coördinatie van het zorgplan gebeurt door de orthopedagogen. 

Praktische informatie

We hanteren de ouderbijdragen die het VAPH aangeeft. Door aanpassingen aan de index kan dit bedrag wijzigen. De ouderbijdrage omvat maaltijden en leefkosten (elektriciteit, water,…). Bovenop de dagprijs kan een bijdrage nodig zijn voor onder meer uitstappen. We brengen ouders hiervan op voorhand op de hoogte. Voor informatie over de tarieven kan je contact opnemen met de sociale dienst.

De schoolvervangende dagopvang is er voor kinderen die gedeeltelijk of volledig niet meer kunnen aansluiten binnen onderwijs. 

Er wordt samen met de school in kwestie bekeken voor welke dagen er een aanbod kan worden uitgewerkt. De werking bestaat er uit om een zo goed mogelijk programma op maat uit te werken voor uw kind.  

De opvoeder zal samen met het kind bekijken welke activiteiten zinvol zijn. Dit kan gaan van crea, sport, spel, werken op de boerderij tot houtbewerking en brood bakken. 

De coördinatie van het zorgplan gebeurt door de orthopedagogen. 

Praktische informatie

We hanteren de ouderbijdragen die het VAPH aangeeft. Door aanpassingen aan de index kan dit bedrag wijzigen. De ouderbijdrage omvat maaltijden en leefkosten (elektriciteit, water,…). Bovenop de dagprijs kan een bijdrage nodig zijn voor onder meer uitstappen. We brengen ouders hiervan op voorhand op de hoogte. Voor informatie over de tarieven kan je contact opnemen met de sociale dienst.

In het MFC zetten we sterk in op een professionele en multidisciplinaire therapeutische ondersteuning. Onze logopedisten, kinesisten, ergotherapeuten en psychologen werken een therapieplan uit op maat van elk kind. Bij de logopedisten staat het trainen van de communicatie en sociaal contact tussen kind en omgeving centraal (vb: taal, articulatie,..). Bij de ergotherapeuten wordt geoefend op het verbeteren van de zelfredzaamheid van het kind in activiteiten van het dagelijks leven (vb: veters strikken, tanden poetsen,..). Daarnaast kunnen kinderen tijdens deze therapie ook oefenen op fijnmotorische vaardigheden (vb: schrijven, typen, ..). Bij de kinesisten zal een kind dan weer terecht kunnen voor het trainen van grofmotorische vaardigheden (vb: springen, fietsen,..) en het verbeteren van de spierwerking (vb: fitness, stretchen,..). De psychologen tenslotte staan in voor het ondersteunen en versterken van de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind (vb: zelfbeeld, omgaan met anderen,..).

Therapieën kunnen individueel of in een groepje doorgaan. We plannen ze zoveel als mogelijk buiten de schooluren (voor – na – middag) in en waar nodig tijdens de schooluren. Ook in de vakanties kunnen therapieën doorlopen.  

Sommige kinderen hebben nood aan specifieke aanpassingen of hulpmiddelen, zoals een rolstoel, zitschelp of spraakondersteuning. Therapeuten zoeken mogelijkheden uit, eventueel in samenspraak met externe artsen en therapeuten. Voor fysieke aanpassingen werken kinesisten samen met Orteam of Vigo. Op vlak van eetbegeleiding (zowel mondmotorisch, als qua houding en bestekhantering) bedenken logopedisten en ergotherapeuten oplossingen samen met de opvoeder. 

Tot slot organiseren therapeuten in samenwerking met opvoeders enkele keren per jaar ADL-dagen (activiteiten dagelijks leven). Op een speelse manier probeert de begeleiding tijdens de vakantiewerking de zelfredzaamheid van kinderen te vergroten.  

Samenwerking

Opvoeders en therapeuten overleggen regelmatig met leerkrachten en therapeuten van BuLO om de zorg zo goed mogelijk op mekaar af te stemmen. De coördinatie van het zorgplan gebeurt door de orthopedagogen.

Tijdens de vakantie kunnen kinderen ook naar Ritmica komen. Er wordt telkens met een vast thema gewerkt. We vragen om op voorhand in te schrijven.

Hieronder vind je de planning van een dag tijdens de vakantie:

07u45 – 10u

ONTHAAL

Kinderen kunnen vanaf 7u45 op het MFC terecht. Iedereen wordt ten laatste om 9u verwacht.

Vanaf 8u gaan kinderen op therapie en naar hun leefclub. Vanaf 9 uur kan er ook buiten gespeeld worden.

Om 10u00 verzamelen alle kinderen voor een 10 uurtje (een boterham of soms een stukje fruit en een drankje)

10u30 – 12u

GEPLANDE ACTIVITEITEN

10u30 – 12u : het thema van de week wordt voorgesteld.  Binnen dit thema zullen alle activiteiten doorheen de week gepland worden.  Er zijn verschillende activiteiten mogelijk binnen het thema zoals crea, koken, actief spel, enz. Tijdens de vakantie kunnen er ook dag/ halve daguitstappen gepland worden.  De ouders worden vooraf van deze uitstappen op de hoogte gebracht.  
12u – 14u

MAALTIJD

Middagmaaltijd in leefclubs.  Na de maaltijd maken we tijd voor rust en rustige momentjes.  Tussen 13u00 en 14u00 kunnen er therapieën gepland worden.
14u – 15u30

GEPLANDE ACTIVITEITEN

Onder begeleiding van de opvoeders keren de kinderen weer naar hun leefclub. Dit biedt hen een rustigere omgeving waarin zij zich kunnen ontplooien en ontspannen. Ze krijgen dan  verschillende activiteiten aangeboden. Binnen het steeds terugkerende thema wordt er een gevarieerd aanbod voorzien in de themalokalen, op de speelplaats, in de turnzaal of de kinderboerderij. De opvoeders maken de activiteiten attractief en hebben indien nodig aandacht voor de individuele hulpvraagjes van een kind. Op vrijdag is er wel begeleid vrij spel! 

Therapieën kunnen nog gepland worden.

15u30

VIERUURTJE

Een lekker stukje fruit!  (of een smakelijke boterham)
16u00 – 18u00

AFSLUITER 

16u00:  Kinderen kunnen worden opgehaald door hun ouders. Tussen 16u en 17u kunnen er nog therapieën gepland worden. 

Tot 18u00 is er opvang in de nabewaking georganiseerd. Het opvoedersteam zorgt voor een kwaliteitsvolle opvang in de vorm van rustig spel en ontspanning. 

Hou je van wandelen en in de natuur zijn? Vind jij avontuur fantastisch? Ben je graag buiten en wil je graag samen met andere jongeren je horizon verbreden? 

Dan zijn onze staptochten zeker iets voor jou! 

De tochten zijn voor jongeren tussen 10 en 25 jaar met (een vermoeden van) een beperking. 

Ook voor scholen, organisaties en andere MFC’s kunnen wij een aanbod op maat aanbieden. 

Onze tochten gaan door in de week, tijdens schoolvakanties of in het weekend. 

Meer info op onze website: www.opstapritmica.com

VOOR WIE?

Binnen MFC Ritmica Cappenberg begeleiden we kinderen van 5 tot 14 jaar met een motorische beperking, licht mentale beperking en/of autismespectrumstoornis en hun context.

Om in te inschrijven, heb je een erkenning MFC van de intersectorale toegangspoort nodig.
Informatie over hoe je deze erkenning kan verkrijgen, vind je op de pagina ‘kennismaken en aanmelden’.

Praktisch

  • Voorschoolse opvang is mogelijk vanaf 7u45.
  • De naschoolse opvang is open tot 18u.
  • Kinderen krijgen als lunch een warme maaltijd en 2 lichte tussendoortjes.
  • MFC Ritmica werkt nauw samen met BuLO Ritmica. Kinderen van andere scholen kunnen zich evenwel ook inschrijven op het MFC.
  • We zijn bijna het ganse jaar open, met uitzondering van enkele studiedagen, de laatste 2 weken van juli en de week tussen kerstmis en nieuwjaar. Voor de meest actuele kalender, klik hier (link naar kalender voor ouders)
  • Wanneer gebruik wordt gemaakt van de naschoolse opvang, zorgen ouders zelf voor vervoer.
  • De dagprijs bedraagt voor een hele dag 5.57 euro. Dit bedrag wordt door het VAPH vastgelegd.

Wil je graag meer informatie over onze
kinder- en jongerenwerking?
Aarzel niet om contact op te nemen!

MFC Ritmica
Wouwstraat 44
2540 Hove

03 460 11 50
socialedienst@ritmica.be