Lettergrootte aanpassen: Normaal - Groot - Extra groot

Therapeutische ondersteuning

In het MFC zetten we sterk in op een professionele en multidisciplinaire therapeutische ondersteuning. Onze logopedisten, kinesisten, ergotherapeuten en psychologen werken een therapieplan uit op maat van elk kind. Bij de logopedisten staat het trainen van de communicatie en sociaal contact tussen kind en omgeving centraal (vb: taal, articulatie,..). Bij de ergotherapeuten wordt geoefend op het verbeteren van de zelfredzaamheid van het kind in activiteiten van het dagelijks leven (vb: veters strikken, tanden poetsen,..). Daarnaast kunnen kinderen tijdens deze therapie ook oefenen op fijnmotorische vaardigheden (vb: schrijven, typen, ..). Bij de kinesisten zal een kind dan weer terecht kunnen voor het trainen van grofmotorische vaardigheden (vb: springen, fietsen,..) en het verbeteren van de spierwerking (vb: fitness, stretchen,..). De psychologen tenslotte staan in voor het ondersteunen en versterken van de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind (vb: zelfbeeld, omgaan met anderen,..).

Therapieën kunnen individueel of in een groepje doorgaan. We plannen ze zoveel als mogelijk buiten de schooluren (voor – na – middag) in en waar nodig tijdens de schooluren. Ook in de vakanties kunnen therapieën doorlopen.  

Sommige kinderen hebben nood aan specifieke aanpassingen of hulpmiddelen, zoals een rolstoel, zitschelp of spraakondersteuning. Therapeuten zoeken mogelijkheden uit, eventueel in samenspraak met externe artsen en therapeuten. Voor fysieke aanpassingen werken kinesisten samen met Orteam of Vigo. Op vlak van eetbegeleiding (zowel mondmotorisch, als qua houding en bestekhantering) bedenken logopedisten en ergotherapeuten oplossingen samen met de opvoeder. 

Tot slot organiseren therapeuten in samenwerking met opvoeders enkele keren per jaar ADL-dagen (activiteiten dagelijks leven). Op een speelse manier probeert de begeleiding tijdens de vakantiewerking de zelfredzaamheid van kinderen te vergroten.  

Samenwerking

Opvoeders en therapeuten overleggen regelmatig met leerkrachten en therapeuten van BuLO om de zorg zo goed mogelijk op mekaar af te stemmen. De coördinatie van het zorgplan gebeurt door de orthopedagogen.