Lettergrootte aanpassen: Normaal - Groot - Extra groot

Dagopvang

Dagopvang

Er is zowel een aanbod van schoolaanvullend en schoolvervangende dagopvang als vakantiewerking.

Voor de schoolaanvullende en schoolvervangende dagopvang is een goedkeuring vanuit de toegangspoort nodig. Meer informatie over het aanbod vind je hier.

Voor de vakantiewerking is een goedkeuring RTH voldoende. Meer informatie over de werking vind je hier.

Binnen onze dagopvang bieden we voor kinderen, die school lopen in BuLO Ritmica Cappenberg, een gevarieerd zorgpakket.

Opvoederswerking

Bij de opvoeders kan een kind terecht voor en na de schooluren en tijdens het middageten.  De kinderen verdelen we in drie leefclubs, telkens met een vast opvoedersteam. 

  • ’s Ochtends werken BuLO en MFC samen om de kinderen op te vangen en een fijne start van de dag te bezorgen. Kinderen zijn welkom vanaf 7u45. 
  • Tijdens de middagpauze eten kinderen een warme maaltijd in een kleine eetgroep met een vaste eetbegeleider. Indien aangepaste voeding vereist is, kookt het keukenteam een individuele maaltijd. De opvoeder begeleidt de kinderen ook tijdens het vrij spelen op de speelplaats of in de speeltuin (voor of na het eten).
  • Na de lesuren (15u35) kunnen kinderen in hun leefclubs terecht. De opvoeders zorgen waar nodig voor huiswerkbegeleiding en bieden gevarieerde activiteiten aan. De opvang kan tot 18u. 

Op woensdagnamiddag zijn kinderen eveneens welkom in hun leefclub. Opvoeders voorzien verschillende activiteiten (crea, sport, spel, werken op de boerderij, houtbewerking, brood bakken, …). Voor elk wat wils! 

Tijdens de schoolvakanties verandert het MFC als het ware in een survivalkamp, circus, … naargelang het thema van de week. De hele week organiseren opvoeders activiteiten en uitstappen binnen het thema. We zoeken naar een evenwichtige mix van inspanning en rust. 

Daarnaast is er ook therapeutische ondersteuning. Meer info vind je hier (link naar knop van therapie)

Samenwerking

Opvoeders en therapeuten overleggen regelmatig met leerkrachten en therapeuten van BuLO om de zorg zo goed mogelijk op mekaar af te stemmen. De coördinatie van het zorgplan gebeurt door de orthopedagogen. 

Praktische informatie

We hanteren de ouderbijdragen die het VAPH aangeeft. Door aanpassingen aan de index kan dit bedrag wijzigen. De ouderbijdrage omvat maaltijden en leefkosten (elektriciteit, water,…). Bovenop de dagprijs kan een bijdrage nodig zijn voor onder meer uitstappen. We brengen ouders hiervan op voorhand op de hoogte. Voor informatie over de tarieven kan je contact opnemen met de sociale dienst.

De schoolvervangende dagopvang is er voor kinderen die gedeeltelijk of volledig niet meer kunnen aansluiten binnen onderwijs. 

Er wordt samen met de school in kwestie bekeken voor welke dagen er een aanbod kan worden uitgewerkt. De werking bestaat er uit om een zo goed mogelijk programma op maat uit te werken voor uw kind.  

De opvoeder zal samen met het kind bekijken welke activiteiten zinvol zijn. Dit kan gaan van crea, sport, spel, werken op de boerderij tot houtbewerking en brood bakken. 

De coördinatie van het zorgplan gebeurt door de orthopedagogen. 

Praktische informatie

We hanteren de ouderbijdragen die het VAPH aangeeft. Door aanpassingen aan de index kan dit bedrag wijzigen. De ouderbijdrage omvat maaltijden en leefkosten (elektriciteit, water,…). Bovenop de dagprijs kan een bijdrage nodig zijn voor onder meer uitstappen. We brengen ouders hiervan op voorhand op de hoogte. Voor informatie over de tarieven kan je contact opnemen met de sociale dienst. 

Tijdens de vakantie kunnen kinderen ook naar Ritmica komen. Er wordt telkens met een vast thema gewerkt. We vragen om op voorhand in te schrijven.

Hieronder vind je de planning van een dag tijdens de vakantie:

07u45 – 10u

ONTHAAL

Kinderen kunnen vanaf 7u45 op het MFC terecht. Iedereen wordt ten laatste om 9u verwacht.

Vanaf 8u gaan kinderen op therapie en naar hun leefclub. Vanaf 9 uur kan er ook buiten gespeeld worden.

Om 10u00 verzamelen alle kinderen voor een 10 uurtje (een boterham of soms een stukje fruit en een drankje)

10u30 – 12u

GEPLANDE ACTIVITEITEN

10u30 – 12u : het thema van de week wordt voorgesteld.  Binnen dit thema zullen alle activiteiten doorheen de week gepland worden.  Er zijn verschillende activiteiten mogelijk binnen het thema zoals crea, koken, actief spel, enz. Tijdens de vakantie kunnen er ook dag/ halve daguitstappen gepland worden.  De ouders worden vooraf van deze uitstappen op de hoogte gebracht.  
12u – 14u

MAALTIJD

Middagmaaltijd in leefclubs.  Na de maaltijd maken we tijd voor rust en rustige momentjes.  Tussen 13u00 en 14u00 kunnen er therapieën gepland worden.
14u – 15u30

GEPLANDE ACTIVITEITEN

Onder begeleiding van de opvoeders keren de kinderen weer naar hun leefclub. Dit biedt hen een rustigere omgeving waarin zij zich kunnen ontplooien en ontspannen. Ze krijgen dan  verschillende activiteiten aangeboden. Binnen het steeds terugkerende thema wordt er een gevarieerd aanbod voorzien in de themalokalen, op de speelplaats, in de turnzaal of de kinderboerderij. De opvoeders maken de activiteiten attractief en hebben indien nodig aandacht voor de individuele hulpvraagjes van een kind. Op vrijdag is er wel begeleid vrij spel! 

Therapieën kunnen nog gepland worden.

15u30

VIERUURTJE

Een lekker stukje fruit!  (of een smakelijke boterham)
16u00 – 18u00

AFSLUITER 

16u00:  Kinderen kunnen worden opgehaald door hun ouders. Tussen 16u en 17u kunnen er nog therapieën gepland worden. 

Tot 18u00 is er opvang in de nabewaking georganiseerd. Het opvoedersteam zorgt voor een kwaliteitsvolle opvang in de vorm van rustig spel en ontspanning.