Maaltijden

Leerlingen die tijdens de middagpauze niet naar huis gaan, kunnen hun meegebrachte boterhammen in de refter opeten. Wij voorzien gratis thee en water tijdens het reftermoment.

Leerlingen die in het bezit zijn van een MFC-ticket kunnen tijdens de middagpauze een warme maaltijd op het MFC nuttigen.

Groter/Kleiner
Contrast